Työikäiset

Kylmä ympäristö voi aiheuttaa terveille työikäisille ihmisille kehon jäähtymisen seurauksena toimintakyvyn alenemista. Paikallinen voimakas jäähtyminen johtaa paleltumiin ja yleinen voimakas jäähtyminen hypotermiaan. Paleltumaherkkyys vaihtelee suuresti ja on osin riippuvainen synnynnäisistä yksilötekijöistä.

Hengitysteiden tulehdukset lisääntyvät kylmässä ympäristössä kun ympäristölämpötila laskee. Osalle ihmisistä jää hengitystieinfektion jälkeen lyhyt tai pitempikestoinen hengitysteiden supistumisherkkyys kylmässä ympäristössä.

Työaikana kylmälle altistuminen tapahtuu yleensä lyhyinä, toistuvina jaksoina. Poikkeus ovat tietyt ammattialat kuten kaivosteollisuus, rakennusteollisuus, maatalous ja metsänhoito, joissa kylmäaltistuminen voi olla merkittävää ja kestää useita tunteja. Huomattava määrä ihmisiä työskentelee myös kylmissä sisätiloissa, pääosin elintarviketeollisuudessa.

Kylmätyötä tekevät

Monissa ammateissa tehdään työtä kylmissä sisätiloissa tai ulkona ilman mahdollisuutta hallita ympäröiviä olosuhteita. Työskentely kylmässä ympäristössä vaatii työnantajilta tehokkaita toimenpiteitä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ohjeita asianmukaiseen kylmäriskien arviointiin ja hallintaan löytyy ISO standardista (Ergonomics of the thermal environment. Cold Workplaces. Risk assessment and management ISO 15743:2008).

Lisätietoja sairauksiin liittyvistä kylmähaitoista ja niiden ehkäisystä löytyy Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaoppaasta (pdf-tiedosto).

Lisätietoja kylmätyöstä löydät Työterveyslaitoksen nettisivuilta.


Työikäiset | Kylmältä suojautuminen | Nesteytys | Liikunta kylmässä | Paleltumien ja hypotermian ehkäisy