Tapaturmat ja kuolleisuus

Tapaturmat

Kylmään liittyvät tapaturmat voivat johtua esimerkiksi jään, lumen ja rajoittuneen näkyvyyden aiheuttamista olosuhdemuutoksista, jotka voivat myös lisätä riskiä liukastua, kaatua tai pudota. Tapaturmariskiä voi lisätä myös kehon jäähtymiseen liittyvät muutokset suorituskyvyssä.

Odottamattomat sääolosuhteet saattavat johtaa sekä kylmän aiheuttamiin tapaturmiin (kuten venähdykset, murtumat) että kylmävaurioihin (paleltumat, hypotermia). Nämä saattavat tapahtua onnettomuustilanteiden, kuten liikenneonnettomuuden, kulkuvälineen rikkoutumisen tai vapaa-ajan aktiviteettien seurauksena – esimerkiksi maastoajoneuvojen käyttöön liittyvät onnettomuudet.

Kuolleisuus

Noin kolmannes kylmän ilman aiheuttamista lisäkuolemista (2500-3000/v) Suomessa rekisteröidään sepelvaltimotaudin, viidesosa aivohalvauksen ja viidesosa hengityselinten sairauksien aiheuttamina kuolemina. Kun sää kylmenee, kuolleisuus lisääntyy sepelvaltimosairauksissa yhdestä kahteen päivän kuluessa, aivohalvauksissa kolmesta neljään päivän kuluessa ja hengityselinsairauksissa viikon tai kahden kuluessa lämpötilanmuutoksesta, ja jatkuu vielä useita päiviä siitä eteenpäin.

Myös lyhytkestoiset hengitysteiden tulehdukset ovat riskitekijöitä kylmäkuolleisuudessa. Varsinaiset hypotermiakuolemat ovat harvinaisia. Niitä sattuu Suomessa vuosittain 70–80, eli vain 2–3 prosenttia kylmään liittyvästä kokonaiskuolleisuudesta. Kylmään ympäristöön liittyvät kuolemat on rekisteröity huonosti kylmäriippuvuuden osalta. Niistä ei löydy tietoja vuosittaisista rekistereistä, vaan tieto täytyy hankkia erillisellä tutkimuksella.

Kylmäkuolleisuus lisääntyy iän mukana. Merkittävä osa lisäkuolleisuudesta kylmäkautena kohdistuu vanhoihin ihmisiin.

Verenpaineen kohoaminen on yksi tärkeä verisuonisairauksien kohtauksien riskitekijä talvella. Verenpaine kohoaa kaikilla ihmisillä kylmänä vuodenaikana. Verenpaine nousee talvella 0.19 mmHg jokaista 1 °C ulkolämpötilan laskua kohden ja 0.31 mmHg jokaista 1°C sisälämpötilan laskua kohden. Systolisen verenpaineen nousu talvikautena oli keskimäärin 5 mm Hg iäkkäillä ranskalaisilla. Näiden sisätiloissa mitattujen kohonneiden verenpainearvojen lisäksi verenpaine nousee jokaisen kylmäaltistumisen yhteydessä kaikilla jopa useita kymmeniä mm Hg. Kuolemantapauksiin saattavat vaikuttaa kylmäaltistumisen alkamiseen liittyvä verenpaineen äkillinen nousu ja sitä seuraava veren väkevöityminen sekä veren hyytymistaipumuksen lisääntyminen, samoin kylmän reflektorisesti aiheuttamat vakavat rytmihäiriöt.