Paleltumat

Suositukset paleltumien ehkäisyyn:

  • Suunnittele vaatetuksesi kylmässä sään ja suunnitellun fyysisen toiminnan mukaan.
  • Ota huomioon erityisesti kehon äärialueiden (sormet, varpaat) riittävä/hyvä suojaaminen kylmässä.
  • Ota huomioon haitallisen jäähtymisen henkilökohtaiset varoitusmerkit; kipu tarkoittaa huomattavaa jäähtymistä ja tunnottomuus tarkoittaa, että paleltumavamman riski on selvästi lisääntynyt. Estä/ehkäise jäähtymisen eteneminen.
  • Syö ja juo riittävästi.
  • Älä levitä voiteita ihollesi juuri ennen ulkoilmaan menemistä. Rasvaiset voiteet lisäävät paleltumariskiä.
  • Huolehdi kylmältä suojautumisesta erityisesti, jos sinulla on jokin sairaus, joka voi vaikuttaa kylmävasteisiisi.
  • Vältä alkoholin käyttöä kylmissä olosuhteissa.
  •  Ota huomioon, että lääkityksesi saattaa lisätä paleltumariskiä.

 

Paleltuma on kudoksen jäätymisestä aiheutuva kudosvaurio, joka syntyy kun ihon lämpötila on alle 0°C. Paleltumat ovat ehkäistävissä ja siksi yleisyytensä takia julkisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon toimintakohde. Aikuisväestössä n. 13 % vuosittain saa paleltumia. Yleisimmin paleltumia tulee kasvoihin tai korvalehtiin. Myös paleltumat sormissa ovat yleisiä. Paleltumat aiheuttavat yleisesti (60 % tapauksista) erilaisia jälkioireita, kuten erityyppisiä haitallisia tuntemuksia ja toiminnallisia rajoituksia, jotka saattavat kestää useita vuosia riippuen kudosvaurion vakavuudesta.

Taulukko. Paleltumien syntyyn vaikuttavat tekijät (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).
Ympäristötekijät
Lämpötila, tuuli, kosteus, kylmien tavaroiden tai nesteiden koskettaminen (esim. raakaöljy, öljy, voiteluaineet), kylmäaltistuksen kesto, maantieteellinen sijainti, hapenpuute, korkeus merenpinnasta
Yksilölliset tekijät
Kehon rakenteen mittasuhteet, ikä, sukupuoli, etninen tausta/rotu
Käytökseen/toimintaan liittyvät tekijät
Kylmään sopeutuminen, alkoholinkäyttö, väsymys, nestehukka, tupakointi, suojavoiteiden käyttö, riittämättömät/märät vaatteet, tiukat vaatteet (esimerkiksi tiukat saappaat), pitkittynyt paikoillaan oleminen
Terveyteen liittyvät/fyysiset tekijät
Raynaudin tauti, tärinäaltistukseen liittyvä valkosormisuus, pintaverisuonten supistumisherkkyys, muut ääreisverenkierron sairaudet, diabetes, ääreishermoston vauriot, lääkitys (mm. verisuonia supistava lääkitys), aiemmat kylmävauriot, mielenterveyshäiriöt

Paleltuman kehittyminen riippuu ympäristötekijöistä (lämpötila, tuuli, kosteus, kylmiin esineisiin tai nesteisiin koskettaminen, kylmäaltistumisen kesto, alueen korkeus merenpinnasta) henkilökohtaisista tekijöistä (ikä, sukupuoli, etninen tausta) sekä käyttäytymisestä (kylmään sopeutuminen, alkoholin käyttö, väsymys, nestehukka, tupakointi, suojavoiteiden käyttö, epätarkoituksenmukaisten tai märkien vaatteiden käyttäminen, kiristävät vaatteet – esimerkiksi tiukat saappaat, pitkittynyt paikallaan oleminen). Myös paleltumaa ennakoivien oireiden/varoitusmerkkien huomiottajättäminen voi olla merkittävä osasyy paleltuman synnylle.