Ilmansaasteet ja kylmä

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan matalat lämpötilat toimivat synergistisesti ilmansaasteille altistumisen kanssa ja vaikuttavat haitallisesti terveyteen. Toisin sanoen ilmansaasteille altistuminen saattaa voimistaa kylmän lämpötilan haitallisia vaikutuksia sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. Kylmäaltistuminen vaikuttaa hengitysteiden kosteutukseen sekä värekarvojen toimintaan ja voi haitata ilmansaasteiden poistumista hengitysteistä.