Hypotermia

Välty hypotermialta

  • Suunnittele kaikki kylmässä tehtävät toimet odotettavissa olevan fyysisen työn ja vallitsevien sääolosuhteiden mukaan.
  • Käytä riittävästi suojaavia vaatteita ja säädä vaatetusta sään ja fyysisen toiminnan mukaan.
  • Vältä alkoholia talviulkoilussa.
  • Huomioi tiettyjen lääkkeiden käytöstä aiheutuva hypotermian riski (ks. Alkoholi, lääkkeet ja kylmä).
  • Syö riittävästi.
  • Juo riittävästi lämpimiä nesteitä.
  • Huomaa haitallisen jäähtymisen henkilökohtaiset varoitusmerkit (esimerkiksi hytinä, kivun ja tunnottomuuden tuntemukset).
  • Pidä itsestäsi eritystä huolta, jos sinulla on krooninen sairaus, joka voi pahentua kylmässä (herkkä kylmälle) (Terveysvaikutukset / Sairastavuus ja kylmä).

 

Hypotermiaa (ruumiin syvälämpö alle +35°C) esiintyy tavallisimmin tapaturmaisesti ja erityisesti tilanteissa, jossa henkilöt vahingossa joutuvat veden varaan (esim. moottorikelkkaonnettomuudet, kalastamiseen tai vesillä liikkumiseen liittyvät muut toiminnot).

Riskitekijät tapaturmaiseen hypotermiaan ulkoilmassa ovat humala, väsymys, fyysiset vammat, sairaudet, muistihäiriöt sekä joidenkin lääkkeiden käyttö. Hypotermiaa voi joskus esiintyä sisätiloissa niillä vanhoilla ihmisillä, jotka asuvat huonosti lämmitetyissä taloissa

Lievän hypotermian oireita ovat voimakkaat vilunväristykset/puistatukset, alentunut fyysinen ja henkinen suorituskyky, heikentynyt koordinaatiokyky ja sekavuustila. Vilunväristykset loppuvat yleensä, kun ruumiinlämpö laskee alle +33°C. Tajuttomuus voi seurata, kun kehon lämpötila laskee alle +30°C ja kuoleman riski lisääntyy.