Alkoholi, lääkkeet ja kylmä

Alkoholi ja kylmä

Alkoholin käyttöön liittyy monissa tapauksissa kylmävaurioihin ja hypotermiaan.  Jäähtymisriskin suuruus riippuu veren alkoholipitoisuudesta. Erilaiset tekijät kuten paastoaminen, fyysinen rasitus ja korkea ikä voivat edelleen lisätä kylmävaurioiden riskiä kylmissä olosuhteissa.

Alkoholi voi laskea kehon lämpötilaa heikentämällä lämmönsäätelyä. Alkoholi laajentaa ihon verisuonia, mikä omalta osaltaan lisää kehon lämmönhukkaa ympäristöön. Alkoholi heikentää tai ehkäisee lihasvärinää ja laskee verensokeria, jolloin lämmöntuotto voi heikentyä kylmässä.

Verenpaine ja aivoverenkierto saattavat alentua kylmässä, koska nestettä häviää ihon kautta laajentuneista verisuonista ja koska alkoholi lisää kylmäaltistumisen tavoin virtsaneritystä.

Lääkkeet ja kylmäaltistuminen

Jatkuvaa ja pitkäkestoista lääkitystä käyttävien henkilöiden on syytä keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa oman lääkityksensä vaikutuksista kehon toimintoihin kylmässä. Alta löydät karkean ryhmittelyn lääkeaineryhmien kylmävaikutuksista:

Neuroleptit ovat lääkeryhmä, johon kuuluvia lääkkeitä on löydetty hypotermiauhreilta. Fenotiatsiinien, jopa hoitotason annoksina, ajatellaan alentavan keskeistä lämmönsäätelyä. Tämä heikentää kylmätuntemuksia ja lisää välinpitämättömyyttä kylmäaltistumisen riskejä kohtaan. Psykotrooppisten lääkkeiden yhdistelmien on todettu aiheuttavan odottamatonta laskua kehon lämpötilassa jopa lievissä kylmäaltistuksissa. Jäähtymisen riskin liittyminen neuroleptilääkkeiden käyttöön on osoitettu eläinkokeilla.

Rauhoittavia lääkkeitä, kuten benzodiatsepiineja ja buspironia, on löydetty hypotermiauhreilta. Niiden vaikutustapa todennäköisesti välittyy keskushermoston lämmönsäätelyn kautta niin, että ruumiin tavoitelämpötilan taso ja lämmönsäätely muuttuvat. Barbituraattien, joita käytetään nykyään vähän, ajatellaan alentavan keskeistä lämmönsäätelyä ja vaikuttavan asianmukaiseen käyttäytymiseen kylmässä. Opiaattien käytöön näyttää liittyvän samanlainen, tosin lievempi hypotermiariski.

Trisykliset ja muut masennuslääkkeet ovat yleisesti käytettyjä lääkkeitä, mutta ne eivät näytä lisäävän hypotermiariskiä. Samoin betasalpaajat vaikuttavat olevan melko turvallisia kehon lämmönsäätelyn ja kylmäaltistumisen näkökulmasta.