Terveysvaikutukset

Kylmä ympäristö voi haitata ihmisen suorituskykyä ja terveyttä monella tapaa. Vähimmilläänkin sen seurauksena tapahtuva jäähtyminen voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia ja epämukavuutta. Epämukavuus puolestaan voi häiritä keskittymistä ja alentaa suorituskykyä tehtävissä, jotka vaativat keskittymistä tai tarkkaavaisuutta. Pelkkä epämukavuus saattaa siis lisätä onnettomuus- ja loukkaantumisriskiä sekä työssä että vapaa-ajalla.

Elimistön jäähtyminen yleensä myös heikentää fyysistä ja henkistä suorituskykyä. Siksi erilaisten tehtävien suorittaminen kylmässä saattaa vaatia suurempia ponnistuksia kuin lämpimässä ja johtaa esimerkiksi työtehon alentumiseen. Myös tapaturmien riski kasvaa, kun fyysinen suorituskyky ja liikkeiden koordinaatio heikkenee kylmästä aiheutuvan kudosten jäätymisen seurauksena.

Taulukko. Kylmän vaikutukset ihmiseen.

Taulukko. Kylmän vaikutukset ihmiseen (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).

Kylmäaltistuminen voi olla sairauskohtauksia laukaiseva tekijä useille sairauksille ja lisätä tai pahentaa olemassa olevien kroonisten sairauksien oireita. Suurin osa aikuisväestöstä ilmoittaa talviaikaan yhden tai useita kylmään liittyviä sairausoireita. Lisäksi kehon voimakas jäähtyminen voi aiheuttaa kylmävaurioita (paleltumat, hypotermia).

Altistuminen kylmälle on suurelle osalle suomalaisista merkittävä terveysriski. Riskin toteutuminen terveyshaitoiksi riippuu ihmisen suojautumisen ja käyttäytymisen oikeasta ajoituksesta ja toteutuksesta vallitsevassa lämpötilassa. Haittojen ehkäisy edellyttää tietoa, taitoa ja sopivia suojavarusteita.

Taulukko. Kylmän vaikutukset terveyteen.

Taulukko. Kylmän vaikutukset terveyteen (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).

Terveyshaitat

Talvikauteen liittyviä muutoksia ihmisen terveydessä on raportoitu yli 2000 vuoden ajan. Viime vuosina on osoitettu kaikilla ihmisillä merkittävä verenpaineen nousu kylmänä vuodenaikana. Pääosa kylmän terveysvaikutuksia käsittelevistä tutkimusraporteista koskee kylmän sään aiheuttamia välittömiä muutoksia terveydentilassa. Tällaisia ovat sairausoireiden ilmaantuminen tai voimistuminen, sairastumiset tai sairauskohtaukset sekä paleltumat, hypotermia ja kylmän aiheuttamat tapaturmat. Pitkäkestoisesta kylmäkuormituksesta sairauksien syynä on vähän tutkimustietoa.


Terveysvaikutukset | Ihminen kylmässä | Sairastavuus ja kylmä | Paleltumat | Hypotermia | Tapaturmat ja kuolleisuus | Alkoholi, lääkkeet ja kylmä | Ilmansaasteet ja kylmä