Riskiryhmät

Kylmän terveysvaikutusten erilaisuus määräytyy iästä aiheutuvien vaikutuserojen lisäksi sairauden tai sairauksien mukaan. Kylmäherkkiä sairauksia ovat sydän- ja verenkiertoelinsairaudet mukaan luettuna diabetes ja Raynaud-ilmiö (valkosormisuus), hengityselinsairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, jotkut ihosairaudet (mm. kylmänokkosrokko), osa ääreishermoston sairauksista sekä jotkut munuaissairaudet. Lisäksi monet harvinaiset sidekudossairaudet vaikuttavat kylmässä selviytymiseen.

Tässä osiossa on esitetty suosituksia näitä sairauksia poteville heidän kylmähaittojensa ehkäisemiseksi itsehoitona. Kunkin näitä sairauksia potevan on syytä keskustella lisäksi oman hoitavan lääkärinsä kanssa siitä, miten toimia oikein kylmässä oman sairautensa huomioiden.


Riskiryhmät | Sydän- ja verisuonisairaat | Hengityselinsairaat | Muut kroonisesti sairaat | Kylmältä suojautuminen | Nesteytys | Liikunta kylmässä | Paleltumien ja hypotermian ehkäisy