Paleltumien ja hypotermian ehkäisy

Suositukset paleltumien ehkäisyyn:

 • Suunnittele vaatetuksesi kylmässä sään ja suunnitellun fyysisen toiminnan mukaan.
 • Ota huomioon erityisesti kehon äärialueiden (sormet, varpaat) riittävä/hyvä suojaaminen kylmässä.
 • Ota huomioon haitallisen jäähtymisen henkilökohtaiset varoitusmerkit; kipu tarkoittaa huomattavaa jäähtymistä ja tunnottomuus tarkoittaa, että paleltumavamman riski on selvästi lisääntynyt. Estä/ehkäise jäähtymisen eteneminen.
 • Syö ja juo riittävästi.
 • Älä levitä voiteita ihollesi juuri ennen ulkoilmaan menemistä. Rasvaiset voiteet lisäävät paleltumariskiä.
 • Huolehdi kylmältä suojautumisesta erityisesti, jos sinulla on jokin sairaus, joka voi vaikuttaa kylmävasteisiisi.
 • Vältä alkoholin käyttöä kylmissä olosuhteissa.
 •  Ota huomioon, että lääkityksesi saattaa lisätä paleltumariskiä.

 Lisätietoa paleltumista.

Välty hypotermialta

 • Suunnittele kaikki kylmässä tehtävät toimet odotettavissa olevan fyysisen työn ja vallitsevien sääolosuhteiden mukaan.
 • Käytä riittävästi suojaavia vaatteita ja säädä vaatetusta sään ja fyysisen toiminnan mukaan.
 • Vältä alkoholia talviulkoilussa.
 • Huomioi tiettyjen lääkkeiden käytöstä aiheutuva hypotermian riski (ks. Alkoholi, lääkkeet ja kylmä).
 • Syö riittävästi.
 • Juo riittävästi lämpimiä nesteitä.
 • Huomaa haitallisen jäähtymisen henkilökohtaiset varoitusmerkit (esimerkiksi hytinä, kivun ja tunnottomuuden tuntemukset).
 • Pidä itsestäsi eritystä huolta, jos sinulla on krooninen sairaus, joka voi pahentua kylmässä.

Lisätietoa hypotermiasta.