Ikäihmiset

Suosituksia ikäihmisille

  • Huomioi alentunut kylmänsieto.
  • Turvaudu apuun kylmäjaksojen ja erityisesti lämpökatkosten aikana.
  • Varaudu sairausoireiden pahenemiseen.

 

Tietoa ikäihmisille

Ikäihmisten tulee ottaa huomioon iän mukanaan tuoma alentunut kylmänsietokyky ja kylmään liittyvät sairauskohtaukset, paleltumat ja hypotermia. Ikääntyneillä kylmätunto on hidastunut ja joskus alentunut. Ikäihmisten pitkäaikaissairaudet saattavat aiheuttaa erilaisia sairauskohtauksia ja oireita kylmässä.

Vanhoilla ihmisillä on usein yksi tai useampi krooninen sairaus tai niiden alkavia oireita. Lisätietoja sairauksiin liittyvistä kylmähaitoista ja niiden ehkäisystä löydät riskiryhmät palkin alta.

Terveyden ylläpito kylmässä

Ikäihmiset tarvitsevat alentuneen lämmöntuottokykynsä takia lämpimämpiä vaatteita kuin nuoremmat. Erityisesti sormet ja varpaat tulee suojata hyvin, koska äärialueille kiertävän veren määrä on yleisesti vähentynyt ja näin sen tuoma lämpö on iän myötä alentunut muun muassa varpaissa ja sormissa. Mahdolliset muistihäiriöt ja vanhusten joskus alentunut henkinen suorituskyky tulisi ottaa huomioon kylmänsuojaukseen varauduttaessa. Nämä saattavat johtaa epäsuotavaan toimintaan kylmässä.

Vanhuksia hoitavien tulee tunnistaa, kuinka hyvin vanhus kykenee arvioimaan kylmään liittyviä terveysriskejä. Heille tulee myös tarjota selkeät pukeutumisohjeet kylmiä olosuhteita varten. Jos vanhus kokee kipua tai tunnottomuutta kylmässä, tulisi kylmäaltistuminen saada loppumaan välittömästi, jotta vältytään kylmävauriolta. Vanhusten tulisi välttää pitkäaikaista oleskelua kylmissä olosuhteissa ja pakkasessa. Heidän omaisensa ja hoitajat tarvitsevat tietoa, miten kylmään liittyviä terveysriskejä voidaan ehkäistä.

Ohjeita kotihoitoon

Heikkojen hoidettavien potilaiden seurantaa voidaan tehostaa kotihoitosuunnitelman avulla. Talvikaudella olisi tarpeen toteuttaa tämä esimerkiksi vanhuksia ja syrjäseuduilla asuvia kotioloissa avustavien palvelujen osana, hyödyllisiä ovat myös terveydenhuollon henkilöstön vierailut ja puhelinsoitot. Sosiaalinen eristäytyminen saattaa olla huomattava ongelma.

Terveydenhuollon yhteistyö sosiaalitoimen kanssa (esimerkiksi sairaanhoitajapalvelujen organisoinnin, terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta) voi olla avuksi näissä tapauksissa.

Pitkien kylmäjaksojen ja erityisesti lämpökatkosten aikana tarvitaan monitoimijaista yhteistyötä. Rakennuksen jäähtyessä liiaksi evakuointia saatetaan tarvita sekä kodeista että laitoksista. Vanhusten, heikkokuntoisten sekä sairaaloiden tai hoitolaitosten potilaiden evakuointi saattaa olla tarpeen jo muutaman tunnin lämpökatkoksen yhteydessä.

Ikäihmisten kylmäriskejä

  • Matala kehon rasvaprosentti/rasvakudoksen vähäinen määrä
  • Alkoholin käyttö
  • Lääkitys
  • Tietyt sairaudet: kilpirauhasen vajaatoiminta, lisämunuaisen toiminnan häiriöt, alhainen verensokeri, diabetes, ääreishermoston vauriot, selkäydinvammat, autonomisen hermoston vauriot, keskushermoston rappeutuminen, traumat, tulehdukset
  • Fyysiset vammat ja niihin liittyvä liikuntarajoitteisuus
  • Aliravitsemus
  • Lämmönsäätelyn heikentynyt hermostollinen säätely

 

Kylmän terveyshaitat -videoita, Ouna ja Pyry

Ulos lähteminen

Ulos lähteminen
Verenpaineen nousu
Kehon jäähtyminen
Pipo päähän
Kerrospukeutuminen
Hyvät talvisukat


Ikäihmiset | Kylmältä suojautuminen | Nesteytys | Liikunta kylmässä | Paleltumien ja hypotermian ehkäisy